DOTS RANK

Rating history of Барвінок Владислав Rating / Level L1 / Level L2 / Level L3 / Rating history of Барвінок Владислав

Барвінок Владислав (id: 20711)

L1 wins: 0
L2 wins: 0
L3 wins: 0
num contest L1 place L1 delta L1 new_rating L2 place L2 delta L2 new_rating L3 place L3 delta L3 new_rating
1 "Educational Dots Round #4 (L1, L2, L3)" 5 +188 1188 5 +46 1046 4 -40 960