DOTS RANK

Rating history of Онищук Богуслав Rating / Level L1 / Level L2 / Level L3 / Rating history of Онищук Богуслав

Онищук Богуслав (id: 19376)

L1 wins: 1
L2 wins: 0
L3 wins: 0
num contest L1 place L1 delta L1 new_rating L2 place L2 delta L2 new_rating L3 place L3 delta L3 new_rating
2 "Educational Dots Round #5 (L1, L2, L3)" 1 +208 1208 -- -- -- -- -- 788
1 "Educational Dots Round #4 (L1, L2, L3)" -- -- -- -- -- -- 5 -212 788